ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.109 puan
 • İstanbul-Antalya İstanbul-İzmir-Aydın Karasu-Antalya
  Zonguldak-Mersin Samsun-Çorum-Kırıkkale-Ankara Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Samsun-Gaziantep SB2015, s364p5
 • Ülkemizin her yerine en geç 1,5 saat içinde ulaşabilecek
  Ankara, Bursa, Erzurum ve Samsun’da havadan arama kurtarma kapasitesini 4 helikopter ile geliştireceğiz. SB2015, s371p9
 • Ankara-Kırıkkale-Delice Mersin-Silifke (Taşucu)
  Antalya-Alanya Aydın-Denizli-Burdur Afyonkarahisar-Burdur-Antalya Ankara-Sivrihisar Sivrihisar-Bursa Sivrihisar-İzmir Şanlıurfa-Diyarbakır-Habur Delice-Samsun Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Gerede-Merzifon Yalova-İzmit Merzifon-Gürbulak SB2015, s362p1
 • Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu,
  Samsun, Bayburt, Gümüşhane illerimizi kapsayan Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planıyla 10,4 milyar TL tutarında kaynak kullanılması öngörülmektedir. SB2015, s375p1
 • Kapıkule’den Kars’a ve İzmir’den Habur’a uzanan
  Doğu- Batı demiryolu akslarındaki yük ve yolcu taşıyacak hızlı tren hatları ile Kuzey-Güney akslarındaki İstanbul-Antalya, İstanbul- İzmir-Aydın, Karasu-Antalya, Zonguldak-Mersin, Samsun- Çorum-Kırıkkale-Ankara, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya- Antalya, Samsun-Gaziantep yük ve yolcu taşıyacak hızlı tren hatlarını bölümler halinde yapmaya devam edeceğiz. Demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına imkan sağlayacak şekilde sınırlarımıza kadar oluşturacağımız demiryolu ağımızı, uluslararası sisteme entegre edeceğiz. SB2015, s224p2
 • İşletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak,
  pazarlama imkânlarını kolaylaştırmak, kombine taşımacılığı daha etkin hale getirmek amacıyla lojistik merkezler kuruyoruz. Denizli- Kaklık, Samsun-Gelemen, İzmit-Köseköy, Uşak, İstanbul Halkalı, Eskişehir-Hasanbey ve Balıkesir-Gökköy’de 7 adet lojistik merkezi işletmeye aldık. 13 lojistik merkezimizin yapım çalışmalarına devam ediyoruz. SB2015, s218p8
 • Aydın-Denizli-Burdur, Afyonkarahisar-Burdur-Antalya,
  Ankara-Sivrihisar, Sivrihisar-Bursa, Sivrihisar-İzmir, Şanlıurfa- Diyarbakır-Habur, Delice-Samsun, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Balıkesir, Gerede-Merzifon, Yalova-İzmit ve Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projelerinin 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Ağır taşıt trafiği yüksek olan yollarda BSK yapımına devam edeceğiz. SB2015, s223p2
 • 2002-2014 yılları arasında birçok Tersane ve deniz
  altyapısını tamamladık. Bunlardan bazıları; Sürmene-Yeniçam Tersanesi, Samsun Tekkeköy Tersanesi, Karadeniz Ereğli Tersaneler Bölgesi Mendireği, İnebolu Limanı Tevsii, Rize Limanı Ana Mendirek Onarımıdır. 2002 yılında 178 olan balıkçı barınağı sayısını, 47 yeni balıkçı barınağı ekleyerek, 2014 yılı sonunda 225’e çıkardık ve balıkçılarımızın hizmetine sunduk. 2002’de 8.500 olan yat bağlama kapasitemizi, 2014 sonu itibarıyla 17.700’e çıkararak turizm sektörümüzün hizmetine sunduk. SB2015, s221p2
 • DOKAP Turizm Master Planı Uygulamalarımız çerçevesinde
  “Yeşil Yolculuk” kavramı öne çıkaracak, Samsun’dan Artvin’e kadar sekiz ili kapsayan alanda yeşil yol çalışmalarını sürdüreceğiz. Programla yayla turizmi güzergâhında yeterli kapasitede konaklama merkezinin ve farklı turizm türleri için bu noktaların, mevcut kırsal yol izlerinin iyileştirilmesiyle bağlanmasını içeren projeleri hayata geçireceğiz. Yine bu çerçevede alternatif turizm türlerinin ulusal ve bölgesel ölçekte geliştirmeyi hedefliyoruz. SB2015, s236p1
 • AB hibeleriyle finanse edilen Çanakkale,
  Kuşadası, Amasya, Bitlis, Kütahya, Balıkesir Bölgesel Entegre Katı Atık Yönetimi Projelerini hizmete aldık. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve ilgili belediyesi tarafından finanse edilen Adıyaman, Mardin, Nizip katı atık projelerini hizmete aldık. Samsun ve Erzurum katı atık projelerini hizmete aldık. Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı (mülga) tarafından özel alanlarda birçok düzenli depolama sahası yapımını gerçekleştirdik. Dünya Bankasınca finanse edilen Gelibolu, Bergama katı atık projelerini hizmete aldık. SB2015, s295p4

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.20 puan
 • Demir yolu-kara yolu ve demir yolu-deniz yolu
  kombine taşımacılığını geliştirmek için stratejik bölgelerde transfer istasyonları kuracağız. Transit taşımacılığın gelişmesi için gereken yatırımları yapacağız. Samsun Limanı’nı Akdeniz'e bağlayan mevcut demir yolu şebekesinin standardını yükselteceğiz. Samsun limanı ile Mersin ve İskenderun limanlarını birbirine bağlayacağız. Samsun Limanı’nı Karadeniz'in KEY-PORT'u haline getirerek Boğaz geçişlerindeki yoğunluğu azaltacağız. SB2015, s139p3
 • Eskimiş tüm demir yolu hatlarını yenileyecek
  ve elektrifikasyonlarını sağlayacağız. Haydarpaşa Garı’nı ve kentlerimizdeki kullanım dışı olan diğer tren garlarını yeniden hizmete açacağız. Kaderine terk edilmiş olan Samsun–Çarşamba demir yolunu modernize edeceğiz. İstanbul’dan Avrupa’ya ve güneye bağlanan hatları modernleştireceğiz; gerekirse yeni hatlar inşa edeceğiz. SB2015, s138p13

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.7 puan
 • Uzun dönemde doğu-batı ulaşım koridorlarındaki
  alt yapı geliştirilmesine paralel olarak güney-kuzey ulaşım alt yapısının geliştirilmesi çerçevesinde, Samsun-Adana ve Trabzon-GAP hattına demiryolu, karayolu ve liman entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar yapılacaktır. Demiryolu ağı yaygınlaştırılacak ve teknoloji yenilenecek Demiryollarının standartları yükseltilecek, yüksek hız ve ulaşım konforu sağlayan demiryolları inşa edilerek demiryolu ağı yaygınlaştırılacak, sanayi odaklarının liman ve ana hat demiryolu bağlantıları gerçekleştirilecektir. SB2011, s103p4

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan