ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.19 puan
 • Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu,
  Samsun, Bayburt, Gümüşhane illerimizi kapsayan Doğu Karadeniz Projesi Eylem Planıyla 10,4 milyar TL tutarında kaynak kullanılması öngörülmektedir. SB2015, s375p1
 • Havacılıkta büyümemize ve Batı Avrupa ile Uzak
  Doğu arasındaki transfer merkezi olma konumumuzu güçlendirerek ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak olan İstanbul 3. havalimanının yapımına başladık. Tamamlandığında 150 milyonluk yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olmasını hedefliyoruz. Dünyada sayılı örneği bulunan denize inşa edilmiş havaalanlarından biri olacak olan Ordu-Giresun havalimanını tamamlamak üzereyiz. SB2015, s219p4

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.33 puan
 • Türk ordusu, dünyanın en güçlü ilk üç ordusundan
  biri olacaktır. Türkiye, uzayın imkânlarından yararlanabilen bir ülke haline gelecek ve uydu teknolojisi üretme yetkinliğine kavuşacaktır. İleri teknoloji kullanılarak yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılacak, Türkiye enerji bağımlılığından kurtulacağı gibi uluslararası enerji piyasasının belirleyici aktörlerinden olacaktır. 2023 yılında Türkiye en az üç alanda ürettiği değerlerle teknolojik rekabet üstünlüğü kazanacaktır. SB2011, s17p7
 • Güçlü ve caydırıcı ordu tesis edilecek Türkiye'nin
  jeostratejik konumu, tarihî ve kültürel mirasından doğan yükümlülükleri, bölge ve dünya barışının tesisinde üstleneceği rol nedeniyle güçlü ve caydırıcı bir savunma sistemi tesis edilecek ve sürdürülebilir kılınacaktır. SB2011, s180p6
 • Türk Silâhlı Kuvvetlerinin görevini çağın şartlarına
  uygun ve başarılı bir biçimde yerine getirebilmesini ve hareket kabiliyetinin artırılmasını ve caydırıcılığının yükseltilmesini teminen, askeri modernizasyon programı başlatılarak silâh, teçhizat ve ileri teknoloji kullanma kabiliyeti bakımından dünyanın en güçlü ordularından birisi olması sağlanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ileri teknolojiyi kullanmakta ihtisas sahibi ve uzman personel istihdamı yaygınlaştırılarak hareket kabiliyeti artırılacaktır. Yerli harp sanayi geliştirilecek Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah ve teçhizat yönünden dışa bağımlılığını azaltarak ihracat kapasitesi yüksek, bağımsız ve yerli bir harp sanayinin gelişmesi ve yerli müteşebbisin de silah ve askeri teçhizat üretimine yatırım yapması için gerekli teşvikler sağlanacaktır. SB2011, s180p8
 • Ölçek ekonomisinin sağladığı avantajlardan yararlanılarak,
  harp sanayisinin ulusal ihtiyaçlara dönük üretimin yanı sıra dış satıma dönük üretim yapması da sağlanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygınlığı korunacak İki bin yıllık köklü maziye sahip Türk Ordusunun, Türk milletinin vicdanında mukim saygınlığının, gelişi güzel günlük polemik konusu yapılarak iç ve dış kamuoyunda yıpratılmasına fırsat verilmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetim yapısı etkinleştirilecek Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip yapısı, insan gücü, teknoloji ve organizasyon açısından güçlendirilerek yeniden yapılandırılacak, modernize edilecek, bölgesel ve küresel anlamda caydırıcılık kabiliyeti artırılacaktır. SB2011, s181p8

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan