ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.90 puan
 • İstanbul-Antalya İstanbul-İzmir-Aydın Karasu-Antalya
  Zonguldak-Mersin Samsun-Çorum-Kırıkkale-Ankara Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Samsun-Gaziantep SB2015, s364p5
 • Ankara-Kırıkkale-Delice Mersin-Silifke (Taşucu)
  Antalya-Alanya Aydın-Denizli-Burdur Afyonkarahisar-Burdur-Antalya Ankara-Sivrihisar Sivrihisar-Bursa Sivrihisar-İzmir Şanlıurfa-Diyarbakır-Habur Delice-Samsun Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Gerede-Merzifon Yalova-İzmit Merzifon-Gürbulak SB2015, s362p1
 • 2012’de başlanan 167 km’lik Polatlı-Afyonkarahisar
  bölümü yapılmaktadır. 2015’te Afyon-Uşak-Manisa-İzmir kesiminin altyapı inşaatına başlanacak ve 2015 yılı bedeli 4,2 milyar TL’dir. SB2015, s364p4
 • Kapıkule’den Kars’a ve İzmir’den Habur’a uzanan
  Doğu- Batı demiryolu akslarındaki yük ve yolcu taşıyacak hızlı tren hatları ile Kuzey-Güney akslarındaki İstanbul-Antalya, İstanbul- İzmir-Aydın, Karasu-Antalya, Zonguldak-Mersin, Samsun- Çorum-Kırıkkale-Ankara, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya- Antalya, Samsun-Gaziantep yük ve yolcu taşıyacak hızlı tren hatlarını bölümler halinde yapmaya devam edeceğiz. Demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına imkan sağlayacak şekilde sınırlarımıza kadar oluşturacağımız demiryolu ağımızı, uluslararası sisteme entegre edeceğiz. SB2015, s224p2
 • Kıyılarda yat turizmi için alt bölgeler itibarıyla
  talep tahmini, gerekli yat limanı sayısı ve kapasiteleri ile yer seçimi konularını içeren bir çalışma yapacağız. Önümüzdeki dönemde Demre, Aydıncık ve İzmir Yeni Foça Yat Limanları ile İzmir Turan Yat Limanını tamamlayacağız. Dış tanıtımda, pazarlardaki ve müşteri profilindeki gelişmeleri sürekli izleyerek değişen koşullara hızlı uyum sağlayacak tedbirler alacağız. SB2015, s236p5
 • Asya’yı Avrupa’ya İstanbul Boğazı’nın altından
  raylı sistemle bağlayan asrın projesi Marmaray’ı hayata geçirdik. Türkiye’de 2002 yılına kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olmak üzere toplam 4 kentimizde yaklaşık 280 km’lik kentiçi raylı sistem hattı faaliyet göstermekteydi. 2014 yılı itibarıyla raylı sistemlerde hat uzunluğumuzu 590 km’ye, raylı sistem hattına sahip kent sayımızı ise 4’ten 11’e yükselttik. SB2015, s218p4
 • Aydın-Denizli-Burdur, Afyonkarahisar-Burdur-Antalya,
  Ankara-Sivrihisar, Sivrihisar-Bursa, Sivrihisar-İzmir, Şanlıurfa- Diyarbakır-Habur, Delice-Samsun, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Balıkesir, Gerede-Merzifon, Yalova-İzmit ve Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projelerinin 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Ağır taşıt trafiği yüksek olan yollarda BSK yapımına devam edeceğiz. SB2015, s223p2
 • Önümüzdeki dönemde Ankara merkezli hızlı tren
  çekirdek ağını 3.623 km’ye ve buna paralel olarak ihtiyaç duyulacak hızlı tren seti sayısını 13’ten 125’e çıkaracağız. Bunların en önemlilerinden biri olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesini tamamlayacağız. Böylece ülke nüfusunun yarısı yüksek hızlı tren konforundan faydalanacaktır. SB2015, s224p1
 • İçmesuyu yatırımlarımızla İstanbul, Ankara İzmir,
  Bursa, Mersin, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin başta olmak üzere bütün şehirlerimizin içmesuyu meselesini uzun vadeli olarak çözdük. Ayrıca, 81 ilimizin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını planladık. Yaptığımız çalışmalarla özellikle 2014 yılında yaşadığımız büyük kuraklıkta dahi şehirlerimizi susuz bırakmadık. SB2015, s294p2
 • Çünkü AK Parti, yönetimde güçlü bir tecrübeye
  sahiptir. Çünkü AK Parti, zengin ve yetkin kadroların adresidir. Çünkü AK Parti, vizyoner ve değişimcidir. Çünkü AK Parti, farklı yaşam tarzlarına saygılı, özgürlükçü bir partidir. Çünkü AK Parti, Edirne’den Ardahan’a İzmir’den Diyarbakır’a varlık gösteren Türkiye’nin partisidir. Çünkü AK Parti, daha geniş bir coğrafyanın da model aldığı tecrübeye sahip bir partidir. Çünkü AK Parti, vesayet odaklarına karşı millet iradesinin adresidir. Çünkü AK Parti, halkın kendisine verdiği emanete sahip çıkmıştır. SB2015, s353p10

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.63 puan
 • Şehir, sağlık, kruvaziyer, termal, kültür-tarih,
  spor, kongre ve fuar alt sektörlerine yapılacak yatırımlarla İzmir’de turizm çeşitliliğini artıracağız. Yaşam kalitesi bakımından ülkemizin en ileri kentlerinden biri olan İzmir’i, turizmin 12 ay boyunca canlı olduğu bir kent haline getireceğiz. Tarih turizminin önde gelen merkezlerinden olan Selçuk ve Bergama’yı, raylı sistemlerle İzmir kent merkezine ve havalimanı bağlayacağız. İzmir’i küresel çapta kabul gören bir sağlık turizmi merkezi haline getireceğiz. SB2015, s164p3
 • İzmir’i Asya ile Avrupa pazarları arasındaki
  önemli bağlantı noktalarından ve lojistik merkezlerinden biri haline getireceğiz. Kentin merkezi bütçeden hak ettiği payı almasını sağlayarak, İzmir’i Akdeniz havzasının önde gelen liman kentleri arasına sokacağız. SB2015, s164p1
 • İzmir’de sanayi kuruluşlarının bilişim teknolojilerinden
  ve yaratıcı ektörlerin sunduğu hizmetlerden en üst düzeyde faydalanabilmeleri için etkin kümelenme çalışmaları gerçekleştireceğiz. SB2015, s163p9
 • İzmir ve yakın çevresinde tarım desteklerini
  ikiye katlayacak, tarıma dayalı sanayileri geliştireceğiz. Başta organik tarım çiftlikleri olmak üzere katma değeri yüksek üretimi teşvik edeceğiz. SB2015, s163p10
 • İzmir’in küresel ölçekte yüz milyar doları aşan
  dünya tıp turizmi pastasından en az %10 pay almasını ve bir milyonun üzerinde hasta- turisti ağırlamasını sağlayacağız. SB2015, s164p7
 • Üniversitelerle iş birliği içerisinde,
  İzmir’in mevcut sanayi altyapısının bilgi teknolojileri ile uyumlu hale getirilmesi çalışmalarını hızlandıracağız. Üniversitelerin tasarım bölümleri ile nihai ürün üreten firmaların markalaşmaya dönük olarak ortak projeler üretmesini teşvik edeceğiz. İzmir’i biyomedikal sanayisinde bir dünya devine dönüştüreceğiz. Bölgenin jeotermal enerji, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında Ar-Ge çalışmalarını teşvik edeceğiz. SB2015, s163p5

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.8 puan
 • Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek
  raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır. Bu çerçevede, mevcut demiryollarının standardının süratle yükseltilmesi, hız ve kalite getirilmesi sağlanırken, sanayi odaklarını limanlara ve ana hatlara bağlamayı öngören yeni demiryolu yatırımları yapılacaktır. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Adana-Gaziantep, Ankara-Sivas-Erzurum, Ankara-Konya-Antalya, İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren projeleri uygulamaya konulacaktır. SB2011, s103p7

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan