ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.107 puan
 • İstanbul-Antalya İstanbul-İzmir-Aydın Karasu-Antalya
  Zonguldak-Mersin Samsun-Çorum-Kırıkkale-Ankara Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Samsun-Gaziantep SB2015, s364p5
 • Ankara İçmesuyu II.Merhale Ortaklar (Aydın)
  İçmesuyu Elazığ İçmesuyu Mersin-Tarsus Tekirdağ İçmesuyu Büyük İstanbul İçmesuyu III.Merhale Adapazarı İçmesuyu SB2015, s370p2
 • Yüzyılın en büyük projelerinden biri olacak olan
  Kanal İstanbul Projesinin çalışmalarına devam ediyoruz. Projeyle, Avrupa Yakası’nda, Karadeniz ve Marmara Denizi’nin arasına bir kanal inşa edilecek ve İstanbul içinden iki boğaz geçen bir şehir haline gelecek. Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek yüksek hızlı tren projesini, YİD modeliyle, etaplar halinde gerçekleştirmek üzere proje çalışmalarını başlattık. SB2015, s223p7
 • Yakın dönemde de İstanbul Otogar-Bağcılar-İkitelli
  Raylı Sistemi ile Ankara Kızılay-Çayyolu ve Batıkent-Sincan hatlarını faaliyete geçirdik. İstanbul-Levent-Hisarüstü Metro hattını tamamladık. Mevcut demiryolu şebekemiz üzerinde özel sektörün kendi trenleri ile yük ve yolcu taşıması için gerekli yasal zemini hazırladık. SB2015, s218p6
 • İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi haline
  getirilmesi hedefimiz doğrultusunda, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Stratejisi ve Eylem Planını yürürlüğe koyduk. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde İstanbul, Küresel Finans Merkezleri Endeksine ilk kez 2009 yılında 72’nci sıradan girmiş ve 2014 yılında 42’nci sıraya yükselmiştir. KOBİ’lerin finansmana erişim sorunlarının giderilmesi, işletmelerin daha profesyonel ve kurumsal bir yapıya kavuşmalarının desteklenmesi, yatırımların ve istihdamın artırılması amacıyla Bireysel Katılım Sermayesi Sistemini hayata geçirdik. SB2015, s167p7
 • Borsa İstanbul Ortak Veri Merkezini kurumsallaştıracağız.
  İstanbul Tahkim Merkezini faal hale getireceğiz. Borsa İstanbul bünyesinde Özel Sermaye Platformu kuracağız. Finans sektöründeki tüketici ve yatırımcı haklarını, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, âdil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendireceğiz. Yatırımlara, uzun vadeli finansman sağlayan kalkınma bankacılığını geliştireceğiz. Teknolojik gelişmelere ve ortaya çıkan ihtiyaçlara paralel olarak, ödeme sistemlerini güçlendireceğiz. SB2015, s170p10
 • İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu
  2005’te kurulmuştur. Forumun sekretarya hizmetleri Borsa İstanbul tarafından sağlanmakta olup somut bir çıktısı olan İİT/İSEDAK endeksinde 19 İİT üyesi ülkeden 50 firma yer almaktadır. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) 4. Konferansı, ülkemizin ev sahipliğinde 2011’de İstanbul’da düzenlenmiştir. 2020 yılına kadar EAGÜ’lerin kalkınmasına dönük olarak hayata geçirilecek faaliyetleri içeren İstanbul Eylem Programı kabul edilmiştir. EAGÜ’lere yönelik olarak kapsamlı bir Ekonomik ve Teknik İşbirliği Paketi açıklanmıştır. SB2015, s341p2
 • Hazırladığımız “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
  Öncelikli Dönüşüm Programımız”la, İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziki, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesini amaçlamaktayız. SB2015, s169p6
 • Asya’yı Avrupa’ya İstanbul Boğazı’nın altından
  raylı sistemle bağlayan asrın projesi Marmaray’ı hayata geçirdik. Türkiye’de 2002 yılına kadar İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olmak üzere toplam 4 kentimizde yaklaşık 280 km’lik kentiçi raylı sistem hattı faaliyet göstermekteydi. 2014 yılı itibarıyla raylı sistemlerde hat uzunluğumuzu 590 km’ye, raylı sistem hattına sahip kent sayımızı ise 4’ten 11’e yükselttik. SB2015, s218p4
 • Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek
  yüksek hızlı tren projesini, YİD modeliyle gerçekleştirmek üzere proje çalışmalarını başlattık. SB2015, s364p3

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.89 puan
 • Kamu ve özel sektör tarafından yapılan Ar-Ge
  harcamalarının İstanbul’da yoğunlaştırılmasını sağlayacağız. İstanbul’da bilişim ekonomisini desteklerken eşzamanlı olarak kültür endüstrisini de teşvik edeceğiz. SB2015, s161p6
 • İstanbul’u, tarihi dokusu, doğal güzellikleri
  ve coğrafi konumu ile küresel bir kültür merkezi konumuna getireceğiz. İstanbul’un tüm kültürel yönlerini destekleyeceğiz. İstanbul’un, kültür sanat etkinlikleri, yerel ve uluslararası yemek kültürü, galeriler, stüdyo ve atölyeler, festivallerle anılan bir dünya kenti olmasını sağlayacağız. Tüm kimliklerin barış ve ahenk içinde yaşadığı, kültürel farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü bir İstanbul yaratacağız. İstanbul’un; her dinin, mezhebin, etnik grubun, cinsel yönelimin ve cinsiyetin özgürce yaşadığı bir kent olmasını sağlayacağız. SB2015, s161p8
 • İdeolojik yaklaşımlarla ve keyfi olarak kapalı
  tutulan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) hızla onararak sanatın hizmetine sunacağız. SB2015, s132p12
 • Tüm vasıflı iş gücüyle İstanbul’u, ilham veren,
  tasarım odaklı, yenilikçilikte önder bir “yaratıcı kent” haline getireceğiz. Yaratıcı iş gücünü destekleyerek İstanbul’un ekonomik dinamizminin itici gücü haline getireceğiz. İstanbul’un en yüksek düzeyde ziyaretçi, vasıflı iş gücü ve yatırım çekerek hızla zenginleşen bir kent olmasını sağlayacağız. İstanbul’da vasıflı beşeri sermayeyi artıran en önemli etken olan bilgi ekonomisine, özellikle bilişim teknolojisi altyapısına yatırım yapacağız. SB2015, s161p2
 • Karadeniz Sahil Yolu’nun bölge üzerinde yaratmış
  olduğu tahribatı en aza indirecek ve yerleşim alanlarının denizle bağlantısını yeniden sağlayacağız. İstanbul Boğazı’na yapılması öngörülen Üç Katlı İstanbul Metro ve Karayolu Boğaz Geçişi Projesi’nin fiziki ve mali değerlendirmesini yeniden yapacağız. SB2015, s140p12
 • İstanbul’un başta ulaşım sorunu olmak üzere,
  tüm altyapı sorunlarını çözeceğiz. İstanbul’un yaşam kalitesi bakımından Avrupa’nın en gelişmiş kentleri arasında yer almasını sağlayacağız. Tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak raylı sistemlerin İstanbul ulaşımındaki payını %50’ye çıkaracağız. Deniz ulaşımını İstanbul ulaşım ağının odağına yerleştireceğiz. İstanbul’da kent sakinlerinin kamusal alanda var olabilecekleri meydanlar yaratacağız. İstanbul’un olası bir afete en iyi şekilde hazırlanması için bir an bile kaybetmeden deprem iyileştirme planını eksiksiz uygulayacağız. SB2015, s161p12
 • Eskimiş tüm demir yolu hatlarını yenileyecek
  ve elektrifikasyonlarını sağlayacağız. Haydarpaşa Garı’nı ve kentlerimizdeki kullanım dışı olan diğer tren garlarını yeniden hizmete açacağız. Kaderine terk edilmiş olan Samsun–Çarşamba demir yolunu modernize edeceğiz. İstanbul’dan Avrupa’ya ve güneye bağlanan hatları modernleştireceğiz; gerekirse yeni hatlar inşa edeceğiz. SB2015, s138p13
 • Kadın erkek eşitliğini temel alarak kadınlara
  yönelik şiddetle çok yönlü mücadele etmeyi öngören İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasını sağlayacağız. Kadınlara yönelik şiddeti ağır suçlar kapsamına alacak şekilde Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklikleri yapacağız. Demokratik aile anlayışının yerleşmesi için toplumsal bilinçlendirme çalışmaları başlatacağız. Şiddete maruz kalan kadınları, hakları konusunda bilgilendirmek amacıyla geniş çaplı kampanyalar yürüteceğiz. SB2015, s84p8
 • Tamamlanmadan hizmete açılan Eskişehir-İstanbul
  hattını standartlara uygun olarak tamamlayacağız. Pendik’te sona eren demir yolu hattını Marmaray’a entegre edeceğiz. İran üzerinden ülkemizi Asya'ya bağlayan demir yolu güzergâhındaki Van Gölü geçişini ivedilikle hizmete açacağız. GAP'ı Mersin ve İskenderun’daki limanlara bağlayan GAP demir yolu projesini hızlandıracağız. Avrupa'yı Asya'ya kesintisiz bir demir yolu şebekesi ile bağlamak için Kars-Tiflis demir yolu projesini en kısa zamanda tamamlayacağız. SB2015, s138p8
 • Kapasitesini aşan havalimanlarının geliştirilmesini
  sağlayacak, atıl havalimanlarının etkin kullanılması için hava yolu taşımacılarını teşvik edeceğiz. Havaalanı olmayan illerde yaşayanların, en yakın havaalanına hızlı, emniyetli ve ucuz şekilde erişebilmesini sağlayacağız. 3. İstanbul Havaalanı’nın mevcut konumunu, teknik uygunluk, çevresel etki ve fizibilite açısından yeniden değerlendireceğiz. Ankara Esenboğa Havaalanı’nı, Türkiye’nin ikinci önemli uluslararası uçuş merkezi yapacağız. SB2015, s142p4

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.7 puan
 • Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek
  raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır. Bu çerçevede, mevcut demiryollarının standardının süratle yükseltilmesi, hız ve kalite getirilmesi sağlanırken, sanayi odaklarını limanlara ve ana hatlara bağlamayı öngören yeni demiryolu yatırımları yapılacaktır. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Adana-Gaziantep, Ankara-Sivas-Erzurum, Ankara-Konya-Antalya, İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren projeleri uygulamaya konulacaktır. SB2011, s103p7

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan