ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.81 puan
 • Ülkemizin her yerine en geç 1,5 saat içinde ulaşabilecek
  Ankara, Bursa, Erzurum ve Samsun’da havadan arama kurtarma kapasitesini 4 helikopter ile geliştireceğiz. SB2015, s371p9
 • Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Ağrı,
  Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Hakkâri illerimizi kapsayan Doğu Anadolu Projesi Eylem Planıyla 21 milyar TL tutarında kaynak kullanılması öngörülmektedir. SB2015, s374p6
 • Son 12 yılda ülkemizin tanıtımına da önemli katkılarda
  bulunan 659 uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Bunlar arasında Erzurum Dünya Universiade Kış Oyunları, Trabzon Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları, Dünya Büyükler Güreş Şampiyonası, Dünya Kadınlar Tenis Şampiyonası, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, FIS Snowboard Gençler Dünya Şampiyonası, Antalya ITU Triatlon Avrupa Kupası, Mersin Akdeniz Olimpiyatları, Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası uluslararası düzeyde dikkat çeken bazılarıdır. SB2015, s131p2
 • İçmesuyu yatırımlarımızla İstanbul, Ankara İzmir,
  Bursa, Mersin, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin başta olmak üzere bütün şehirlerimizin içmesuyu meselesini uzun vadeli olarak çözdük. Ayrıca, 81 ilimizin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını planladık. Yaptığımız çalışmalarla özellikle 2014 yılında yaşadığımız büyük kuraklıkta dahi şehirlerimizi susuz bırakmadık. SB2015, s294p2
 • Erzurum, Van, Sakarya ve Diyarbakır illerinde
  et kombinalarını yenileyecek, Erzincan ilinde tavuk kombinasını faaliyete geçireceğiz. Üretici ve üretici örgütleri vasıtasıyla sanayiye giden çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılmasını sağlayacağız. Koyun ve keçi yetiştiriciliğine yönelik teşvikleri artıracağız. Koyun ve keçilerin kayıt altına alınarak izlenmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasını sağlayacağız. Süt ve et üretiminde sözleşmeli model geliştireceğiz. SB2015, s206p6
 • Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van’da
  uygulanan program kapsamında bugüne kadar çoğunluğu kültür turizmi altyapısının desteklenmesine dönük projelere yaklaşık 274 milyon TL kaynak aktardık. Komşu ülkeler için sınır ötesi işbirliği programları uyguladık. AB ile üyelik müzakereleri kapsamında, 22 no’lu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı 2013 yılında Türkiye-AB Bakanlar Düzeyindeki Onuncu Katılım Konferansı Toplantısında müzakereye açılmıştır. Bu kapsamda, katılım öncesi mali yardımların etkin kullanımına dönük çalışmalarımız devam etmektedir. SB2015, s280p6
 • AB hibeleriyle finanse edilen Çanakkale,
  Kuşadası, Amasya, Bitlis, Kütahya, Balıkesir Bölgesel Entegre Katı Atık Yönetimi Projelerini hizmete aldık. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve ilgili belediyesi tarafından finanse edilen Adıyaman, Mardin, Nizip katı atık projelerini hizmete aldık. Samsun ve Erzurum katı atık projelerini hizmete aldık. Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı (mülga) tarafından özel alanlarda birçok düzenli depolama sahası yapımını gerçekleştirdik. Dünya Bankasınca finanse edilen Gelibolu, Bergama katı atık projelerini hizmete aldık. SB2015, s295p4
 • Ülkemizin biyolojik zenginliğinin net olarak ortaya
  çıkarılması için başlattığımız ve 19 ilde belirlediğimiz Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanterini, 2019 yılına kadar 81 ile yaygınlaştıracağız. Ölçüm, izleme, denetim, kontrol ve raporlama altyapısını geliştireceğiz. Hava kalitesini daha iyi takip edebilmek için Adana, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya ve Samsun illerinde toplam 6 tane Temiz Hava Merkezleri hizmet binası yapacağız. SB2015, s313p1
 • Türkiye Afet Yönetim Strateji Belgesini tamamlayacağız.
  Bölgesel Afet Eğitim Merkezlerinin ve Gezici Afet Eğitim Merkezlerinin sayısını artıracağız. Bütünleşik Afet Tehlike Haritasının hazırlanmasını hedefliyoruz. Her türlü bilimsel çalışmayı kapsayan Türkiye Afet Bilgi Bankasını kuracağız. Ülkemizin her yerine en geç 1,5 saatte ulaşabilmek adına Ankara, Bursa, Erzurum ve Samsun’da 4 helikopter ile havadan arama kurtarma kapasitesini geliştiriyoruz. SB2015, s318p8

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.7 puan
 • Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek
  raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır. Bu çerçevede, mevcut demiryollarının standardının süratle yükseltilmesi, hız ve kalite getirilmesi sağlanırken, sanayi odaklarını limanlara ve ana hatlara bağlamayı öngören yeni demiryolu yatırımları yapılacaktır. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Adana-Gaziantep, Ankara-Sivas-Erzurum, Ankara-Konya-Antalya, İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren projeleri uygulamaya konulacaktır. SB2011, s103p7

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan