ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.120 puan
 • İstanbul-Antalya İstanbul-İzmir-Aydın Karasu-Antalya
  Zonguldak-Mersin Samsun-Çorum-Kırıkkale-Ankara Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Samsun-Gaziantep SB2015, s364p5
 • Ankara İçmesuyu II.Merhale Ortaklar (Aydın)
  İçmesuyu Elazığ İçmesuyu Mersin-Tarsus Tekirdağ İçmesuyu Büyük İstanbul İçmesuyu III.Merhale Adapazarı İçmesuyu SB2015, s370p2
 • 1,2 milyar TL’lik projeyle Ankara’da 3 bin kişinin
  aynı anda eğitim alabileceği merkezdir. SB2015, s371p8
 • Ankara-Kırıkkale-Delice Mersin-Silifke (Taşucu)
  Antalya-Alanya Aydın-Denizli-Burdur Afyonkarahisar-Burdur-Antalya Ankara-Sivrihisar Sivrihisar-Bursa Sivrihisar-İzmir Şanlıurfa-Diyarbakır-Habur Delice-Samsun Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Gerede-Merzifon Yalova-İzmit Merzifon-Gürbulak SB2015, s362p1
 • Ankara-Eskişehir Hızlı Tren hattını 2009’da, Ankara-Konya
  Hızlı Tren hattını 2011’de, Eskişehir-Konya Hızlı Tren hattını 2013’te, Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı ile İstanbul-Konya Hızlı Tren hatlarını 2014’te işletmeye açtık. Muratlı-Tekirdağ Demiryolu, Cumaovası-Tepeköy (İzmir) 2. Hat Yapımı, Ankara-Sincan arasını 3 hattan 6 hatta çıkaran demiryolu yapımı, Turgutlu-Kemalpaşa demiryolu yapımı ve Tecer-Kangal Varyantını tamamladık. İktidarımız döneminde sadece yüksek hızlı tren yatırım ve işletmeciliğinde değil, kent içi raylı sistemlerde de önemli gelişmeler sağladık. SB2015, s218p1
 • Ülkemizin her yerine en geç 1,5 saat içinde ulaşabilecek
  Ankara, Bursa, Erzurum ve Samsun’da havadan arama kurtarma kapasitesini 4 helikopter ile geliştireceğiz. SB2015, s371p9
 • Bu kuşağın önemli bir bölümü olan ve üzerinde
  demiryolu da bulunan Çanakkale Boğaz Köprüsünün yer aldığı güzergâhın da yapımına başlayacağız. Böylece Otoyollar ve köprülerle çevrilmiş Marmara Ringini oluşturacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve AVRASYA tünelini tamamlayacağız. Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara-Kırıkkale-Delice, Mersin-Silifke (Taşucu), Çiğli-Aliağa-Çandarlı ve Antalya-Alanya Otoyollarının yapımına başlayacağız. SB2015, s222p8
 • Önümüzdeki dönemde Ankara merkezli hızlı tren
  çekirdek ağını 3.623 km’ye ve buna paralel olarak ihtiyaç duyulacak hızlı tren seti sayısını 13’ten 125’e çıkaracağız. Bunların en önemlilerinden biri olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesini tamamlayacağız. Böylece ülke nüfusunun yarısı yüksek hızlı tren konforundan faydalanacaktır. SB2015, s224p1
 • Ankara’nın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması
  için, Gerede yakınlarından 226 milyon m³/yıl su, 4,5 metre çapında 32 km tünel vasıtasıyla, Çamlıdere Barajına cazibeli olarak aktarılacaktır. SB2015, s294p5
 • Ankara ve İstanbul arasını 1,5 saate indirecek
  yüksek hızlı tren projesini, YİD modeliyle gerçekleştirmek üzere proje çalışmalarını başlattık. SB2015, s364p3

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.48 puan
 • Cumhuriyet Ankara’sına sahip çıkacağız.
  Ankara’nın başkent işlevlerini güçlendirecek, devlet kurumlarının ve kamu bankalarının merkezlerinin başka illere taşınmasına izin vermeyeceğiz. Ankara’nın tüm Anadolu kentlerine bilim, Ar-Ge ve yüksek teknolojide önderlik yapması için yeni projeler geliştireceğiz. Ankara’yı, Anadolu’nun hava, kara ve demir yolu ulaşımında Türkiye’nin ana iletişim merkezi konumuna getireceğiz. Ankara’yı, Anadolu’daki tüm kentlerin izleyeceği ideal bir kentleşme modeli ekseninde geliştireceğiz. SB2015, s162p6
 • Ankara’yı sanatsal üretim ve bilimsel araştırmalar
  bakımından yeniden dünya kentleriyle yarışabilecek hale getireceğiz. Başta Anadolu uygarlıklarına dayanan kültürel miras olmak üzere, Ankara’nın tarihi zenginliklerini merkeze alan bir turizm atılımı gerçekleştireceğiz. Ankara’nın kent merkezlerini kültürel açıdan yeniden canlandıracağız. Türkiye’nin farklı bölgelerinin mimari ve kültürel özelliklerini bir arada barındıran yerleşkeler oluşturacağız. SB2015, s163p1
 • Ankara’da geleneksel sektörlere odaklı bir yenilikçilik
  anlayışını hayata geçirecek ve başta mobilya, tekstil, makine endüstrileri olmak üzere yüksek katma değer üreten iktisadi faaliyetlere ağırlık vereceğiz. Ankara’daki teknokentler arasında iş birliğini sağlayarak, Ar-Ge faaliyetlerini ve savunma endüstrisine yönelik yazılım çalışmalarını güçlendireceğiz. SB2015, s162p11
 • 16 milyar TL’yi aşan demir yolu yatırımlarıyla
  Bölge’yi, Akdeniz ve Karadeniz limanlarına ve komşu ülkelere açacağız. Kars-Tiflis demiryolunu hızla tamamlayarak Doğu Anadolu ile Kafkasya ve Orta Asya arasında ekonomik ve ticari ilişkileri geliştireceğiz. Ankara-Diyarbakır hızlı tren hattını bitireceğiz. SB2015, s170p8
 • Kapasitesini aşan havalimanlarının geliştirilmesini
  sağlayacak, atıl havalimanlarının etkin kullanılması için hava yolu taşımacılarını teşvik edeceğiz. Havaalanı olmayan illerde yaşayanların, en yakın havaalanına hızlı, emniyetli ve ucuz şekilde erişebilmesini sağlayacağız. 3. İstanbul Havaalanı’nın mevcut konumunu, teknik uygunluk, çevresel etki ve fizibilite açısından yeniden değerlendireceğiz. Ankara Esenboğa Havaalanı’nı, Türkiye’nin ikinci önemli uluslararası uçuş merkezi yapacağız. SB2015, s142p4

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.27 puan
 • Hızlı tren ulaşım teknolojileri geliştirilerek
  raylı taşımacılıkta altyapı, üstyapı ve elektromekaniğin yerli üretimi sağlanacaktır. Bu çerçevede, mevcut demiryollarının standardının süratle yükseltilmesi, hız ve kalite getirilmesi sağlanırken, sanayi odaklarını limanlara ve ana hatlara bağlamayı öngören yeni demiryolu yatırımları yapılacaktır. Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Adana-Gaziantep, Ankara-Sivas-Erzurum, Ankara-Konya-Antalya, İstanbul-Antalya, İstanbul-Bursa-İzmir hızlı tren projeleri uygulamaya konulacaktır. SB2011, s103p7
 • Aynı şekilde Türk Parasının uluslararası piyasalarda
  rekabeti önleyecek ve ithalatın artmasını teşvik edecek derecede yapay olarak değerlenmesine de izin verilmeyecektir. Uygulanacak politikalar sonucunda yüksek oranlı büyüme ve fiyat istikrarının birlikte sağlanabileceği bir sürece geçilebilecektir. Ayrıca, enflasyonun kalıcı bir şekilde aşağı çekilerek fiyat istikrarının sağlanması gelir dağılımının daha adil hale getirilmesine de destek olacaktır. Para politikası uygulamalarında bağımsız Merkez Bankası anlayışı hakim olacak ve faaliyetlerini Ankara'da sürdürecektir. SB2011, s70p4
 • Siyasal yapıdaki anti demokratik uygulamaları
  tasfiye ederek modern demokrasilerde olduğu gibi düşünce, inanç, teşebbüs, örgütlenme ve benzeri alanlarda temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan demokratik devlet yapısına ulaşılması, Vatandaşlarımızın aynı milletin bir ferdi olmaktan gurur duyacağı, ayrışmayı değil bütünleşmeyi, farklılaşmayı değil kucaklaşmayı, kutuplaşmayı değil kaynaşmayı sağlayacak toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirmesi, Birbirinden uzaklaşmamış, birbirine yabancılaşmamış bir millet yapısı ile etnik köken, inanç, mezhep gibi özelliklerin milli kimliğin ve bin yıllık kardeşliğin zenginliği olarak görüldüğü bir toplum hayatına kavuşulması, Devletin taviz ve teslimiyet döngüsünden kurtulup bağımsız karar verebilen, yeryüzünde sözü geçen ve dünyaya başkent Ankara vizyonundan bakabilen kudret haline gelmesi, SB2011, s40p3
 • Bilim ve teknolojide kurumsal kapasite geliştirilecektir.
  Bu çerçevede milli teknoloji üretim merkezleri oluşturulacak ve Türk Dünyasının bilimsel araştırma merkezi niteliğinde "Ankara Temel Araştırmalar Merkezi (ATAM)" kurulacaktır. Türkiye bilim insanları için cazibe merkezi olacak Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli faktörlerinden birinin yetişmiş insan gücü olduğu gerçeğinden hareketle; bilim camiası için Türkiye'yi bir çekim merkezi hâline getirecek her türlü alt yapının oluşturulması için; araştırmacı insan gücü kapasitesi geliştirilecek, alanında temayüz etmiş Türk ve yabancı araştırmacıların ülkemizde istihdamını cazip hale getirmek amacıyla ileri araştırma ve geliştirme çalışmaları için teknik, idari, mali imkânlar iyileştirilecektir. SB2011, s93p4

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan