ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.12 puan
 • Farklı dil ve lehçelerde devletin resmi kanallarında
  yayın imkânı sağladık. Tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla anadillerinde görüşebilmesi, vatandaşlarımızın çocuklarına arzu ettikleri isimleri verebilmesi, üniversitelerde farklı dil ve lehçelerle akademik çalışmaların yapılabilmesi ve enstitülerin kurulması, bunların orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak okutulabilmesi ve nihayetinde farklı dil ve lehçelerde eğitim yapan özel okulların açılmasını mümkün hale getirdik. SB2015, s21p2
 • Kişi güvenliği konusunda, orantısız güç kullanımının
  cezasını arttırdık. Gözaltı koşullarını iyileştirdik. BM ve Avrupa Konseyi standartlarını karşılayamayan cezaevlerini kapattık. Tutuklu ve hükümlülere yakınlarının cenazesine katılma ve ağır hastalık durumlarında ziyaret imkânını getirdik, anadilde savunma yapma imkânını tanıdık. Kişisel kaygılara son vermek için vatandaşlarımızın kişisel verilerinin korunmasını anayasal bir hak olarak ilk defa düzenledik. Daha fazla siyasi partinin devlet yardımı alması için, siyasi partilere devlet yardımının kapsamını genişlettik. SB2015, s23p4

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.7 puan
 • Seçimlerde ve siyasette dil yasaklarını sona
  erdireceğiz. Türk Ceza Kanunu’nda ve Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan ifade özgürlüğünü kısıtlayan hükümleri kaldıracağız. Talep eden tüm yurttaşlarımıza anadil öğrenimi olanağı sunacağız. Suriye sınırındaki mayınlı arazileri temizleyecek, tarım amaçlı kullanım için yoksul köylülere dağıtacağız. Koruculuk sistemini kaldıracak, koruculara kamuda istihdam sağlayacağız. Adları değiştirilen yerleşim yerlerinin eski adlarının, yeni adlarıyla birlikte kullanılmasına olanak tanıyacağız. SB2015, s34p8

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.5 puan
 • Farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü
  tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına, Kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine, Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına, Vatandaşların birbirleriyle ve milletin devletle çatıştırılmasına zemin hazırlanmasına, Milli kimlik tanımının değiştirilerek "Türkiyelilik" kavramının esas alınmasına, Vatandaşlık bağının Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasına, Türkçeden başka dillerde "anadil" olarak eğitim yapılmasına, Türkiye'nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli Parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine, fırsat verecek ve zemin hazırlayacak anayasa değişikliği yahut yeni bir anayasa yapılmasını hiçbir şekilde tartışma konusu yapmayacak ve karşı duracaktır. SB2011, s43p9

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.25 puan
 • ANADİLİNDE EĞİTİM, herkes için bir hak olarak
  kabul edilecek, eğitimin tüm aşamalarında resmi dil olan Türkçe'nin öğretilmesinin yanında anadilde eğitim görme imkanı sağlanacaktır. Özerk bölge yönetimleri aracılığı ile bu talepler karşılanacaktır. Ülkenin tamamında resmi dil olan Türkçe'nin yanı sıra bütün kamusal alanlarda anadilin kullanımı serbest olacak, vatandaşlara kendi anadillerinde kamusal hizmet sunulacaktır. SİYASİ AF, sistem muhalifi oldukları için yıllardır baskı ve tutuklama ile karşı karşıya olan tüm siyasi tutsakların ayrımsız bir şekilde özgürlüğüne kavuşması sağlanacaktır. SB2011, p37
 • Sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinde iller
  ve bölgeler arası eşitsizliği ortadan kaldırmak, hizmetlerin yerelleşmesi ile mümkün olacaktır. Bu çerçevede sağlık hizmetleri, oluşacak Özerk Bölgesel Yönetimlere devredilecek, yurttaşların erişimini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması sağlanacak, sağlık hizmetlerinde herkesin kendi anadilinde hizmet alması sağlanacak, Yeşil kart uygulamasına son verilecek. Her yurttaşın sağlık hizmetinden ücretsiz ve eşit bir şekilde yararlanması garanti altına alınacak, TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ'NÜN BİTİRİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK! SB2011, p104
 • Gençler sınav merkezli eğitimin yarattığı sömürü
  ortamından kurtarılacak, Anadillerinde eşit ücretsiz, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları ve meslek edinmeleri sağlanacak, YÖK kaldırılarak, üniversiteler özerk, bilimsel ve demokratik bir yapıya kavuşturulacaktır Ailelerden ve öğrencilerden harç, katkı payı, masraf, bağış ve benzeri isimler altında para tahsiline son verilecektir. Üniversite öğrencilerinin barınma, beslenme, ulaşım, eğitim öğretim ihtiyaçları, sosyal ve kültürel faaliyetlerine ilişkin giderleri ücretsiz olarak karşılanacaktır. SB2011, p117