ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.67 puan
 • Ankara-Kırıkkale-Delice Mersin-Silifke (Taşucu)
  Antalya-Alanya Aydın-Denizli-Burdur Afyonkarahisar-Burdur-Antalya Ankara-Sivrihisar Sivrihisar-Bursa Sivrihisar-İzmir Şanlıurfa-Diyarbakır-Habur Delice-Samsun Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Gerede-Merzifon Yalova-İzmit Merzifon-Gürbulak SB2015, s362p1
 • Otoyollar ve köprülerle çevrilmiş Marmara Ringinin
  önemli bir parçası olacak Çanakkale Boğaz Köprüsünün yapımına önümüzdeki dönemde başlanacaktır. SB2015, s363p8
 • Çanakkale Savaşları’nın 100. Yıl dönümünü sempozyumlar,
  paneller, konferanslar, sergiler, konserler, tiyatro oyunları ve kültürel etkinliklerle anılmasını sağlayacak ve bu tarihi hadisenin tarih ve kültür dünyamızdaki yerini ortaya koyacak çalışmalar yapacağız. SB2015, s129p4
 • Bu kuşağın önemli bir bölümü olan ve üzerinde
  demiryolu da bulunan Çanakkale Boğaz Köprüsünün yer aldığı güzergâhın da yapımına başlayacağız. Böylece Otoyollar ve köprülerle çevrilmiş Marmara Ringini oluşturacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve AVRASYA tünelini tamamlayacağız. Ankara-Niğde Otoyolu ile Ankara-Kırıkkale-Delice, Mersin-Silifke (Taşucu), Çiğli-Aliağa-Çandarlı ve Antalya-Alanya Otoyollarının yapımına başlayacağız. SB2015, s222p8
 • Aydın-Denizli-Burdur, Afyonkarahisar-Burdur-Antalya,
  Ankara-Sivrihisar, Sivrihisar-Bursa, Sivrihisar-İzmir, Şanlıurfa- Diyarbakır-Habur, Delice-Samsun, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Balıkesir, Gerede-Merzifon, Yalova-İzmit ve Merzifon-Gürbulak Otoyolu Projelerinin 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesini hedefliyoruz. Ağır taşıt trafiği yüksek olan yollarda BSK yapımına devam edeceğiz. SB2015, s223p2
 • AB hibeleriyle finanse edilen Çanakkale,
  Kuşadası, Amasya, Bitlis, Kütahya, Balıkesir Bölgesel Entegre Katı Atık Yönetimi Projelerini hizmete aldık. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve ilgili belediyesi tarafından finanse edilen Adıyaman, Mardin, Nizip katı atık projelerini hizmete aldık. Samsun ve Erzurum katı atık projelerini hizmete aldık. Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı (mülga) tarafından özel alanlarda birçok düzenli depolama sahası yapımını gerçekleştirdik. Dünya Bankasınca finanse edilen Gelibolu, Bergama katı atık projelerini hizmete aldık. SB2015, s295p4
 • Enerji desteğinden yalnızca yeşil yıldız belgeli
  tesislerin faydalanmasını sağladık. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını kurduk. Doğu Karadeniz Bölgesinde yayla turizmi gelişimi odaklı Doğu Karadeniz Turizm Master Planını hazırladık. Plan kapsamında kıyı gerisindeki mevcut yol izlerinin birleştirilerek yeni bir tur güzergâhı oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Medikal turizm, termal turizm ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek rekabet gücünün artırılması amacıyla sağlık turizminin geliştirilmesine ilişkin dönüşüm programını oluşturduk. SB2015, s233p10

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.7 puan
 • İhtiyaç duyulan yerleşim bölgelerinde,
  gürültü ve kirlilik yaratan ana yolların yerine alternatif çevre yolları yapacağız. Kara yolu yatırımlarını yeniden ÇED kapsamına alacağız. 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projelerini gözden geçireceğiz. Bu projelerin çevre ve bölge halkı açısından tehlike yaratan ve geri dönülmez zararlara neden olabilecek unsurlarını ortadan kaldıracağız. Çanakkale Köprüsü ve otoyol geçişini, bölgenin doğal ve tarihi özelliklerini göz önünde bulundurarak planlayacak ve gerçekleştireceğiz. SB2015, s140p7

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.9 puan
 • Güney Marmara-Ege aksı ile Trakya ve Avrupa kara
  ulaşım koridorlarının bütünleşmesini sağlayacak "Çanakkale boğaz geçişi" projesi gerçekleştirilecektir. Kent içi ulaşımda projelendirme, finansman, uygulama ve işletmeye ilişkin standartlar geliştirilecektir. Kent içi ulaşım altyapısının sadece araç odaklı olmaktan çıkartılarak insan odaklı yapılanması sağlanacaktır. SB2011, s103p2

BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ

Aranan kelimelerin parti dokümanında geçme sıklığına göre otomatik hesaplanan puan.0 puan